Trẻ từ 4 tuổi chưa thể hiểu được những câu hỏi ngược

Nếu hỏi bé có anh trai không, có thể bé sẽ nói có nhưng nếu hỏi lại là anh trai có em không thì bé lại trả lời là không.
Đồng thời, tư duy của bé ở độ tuổi này thường là không thể hiểu được lối nói ngược lại được, nếu hỏi bé có anh trai không, có thể bé sẽ nói có nhưng nếu hỏi lại là anh trai có em không thì bé lại trả lời là không. Nói tóm lại, tư duy của bé chủ yếu được thực hiện dựa trên hình tượng cụ thể của sự vật hoặc biểu tượng. Lối tư duy hình tượng cụ thể này ở bé luôn gắn liền với sự thiếu hụt về kinh nghiệm tri thức. Tuy nhiên, toàn bộ thời kỳ trước độ tuổi đi học, đặc điểm tư duy của bé vẫn là giai đoạn phát triển liên tục. Khi lên 4 tuổi mà bé vẫn giữ được lối tư duy hành động trực giác tương đối rõ, khi 5-6 tuổi, tư duy logic trừu tượng có thể có những phát triển nhất định.
Cùng với sự tăng lên về độ tuổi, thành phần hình tượng cụ thể trong hoạt động nhận thức của bé và sự tích luỹ kinh nghiệm tri thức cũng dần giảm sút, thành phần khái quát trừu tượng theo đó mà tăng lên. Trước độ tuổi đến trường, tuy bé đã bắt đầu thực hiện được một số lối tư duy logic trừu tượng ban đầu, nhưng vẫn chưa thể điều tiết một cách tự giác và chi phối quá trình tư duy logic của mình như bé đã đến tuổi đi học được.
Sự phát triển tư duy của trẻ từ 4 – 6 tuổi cũng thay đổi mối quan hệ giữa lời nói và hành động trong tư duy. Ở trẻ 4 tuổi, động tác của chúng chủ yếu là quá trình phát lại những gì của thị giác và sự điều tiết bề mặt, lời nói không có nhiều tác dụng, nó chỉ được phản ánh trong ngôn ngữ sau khi đã thực hiện xong động tác đó. Khi lên 5 tuổi, bé vừa hành động vừa nói chuyện nhưng vai trò cụ thể của ngôn ngữ còn chưa rõ nét. Còn khi 6 tuổi, trước mỗi lần hành động, bé đã biết dùng ngôn ngữ để biểu đạt ý định hành động của mình. Ở thời điểm này, hành động của bé đã phần nào thể hiện được tính kế hoạch và tính mục đích tương đối rõ ràng.
Phát triển trí tưởng tượng của bé từ 4 – 6 tuổi.
Trí tưởng tượng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, điểm khác biệt căn bản gỉữa lao động con người và hành vi bản năng động vật chính là ở việc biết dựa vào trí tưởng tượng để sản sinh ra biểu tượng của kết quả dự đoán trước. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều không thể tách rời với trí tưởng tượng. Bắt đầu từ 3 – 4 tuổi trẻ đã có trí tưởng tượng.