Tag «chăm sóc trẻ»

Cách chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi

Mẹ cần lưu ý dấu mốc 3 tháng tuổi cho bé, bởi sau khi ra đời làm quen với môi trường bên ngoài thì 3 tháng là giai đoạn bé ổn định và bắt đầu phát triển tăng tốc. Trong giai đoạn này mẹ cần có những lưu ý để chăm sóc trẻ phát triển …