Rèn luyện trí não cho bé

Trí nhớ là quá trình phản ánh những kinh nghiệm trong quá khứ vào trong bộ não con người.
Và do yêu cầu của người lớn nên khả năng chú ý của trẻ cũng bắt đầu có thể biết phục tùng nhiệm vụ mà người lớn giao phó, để từ đó dần xuất hiện manh nha của sự chú ý có ý thức. Vì vậy, các bậc phụ huynh vừa có thể tranh thủ khả năng chú ý vô thức để dẫn dắt, hướng lái cho sự chú ý của bé hướng vào những sự vật mang đậm ý nghĩa giáo dục; mặt khác cũng nên thông qua việc tổ chức các trò chơi cho trẻ để bồi dưỡng khả năng chú ý có ý thức cho chúng.
Trí nhớ là quá trình phản ánh những kinh nghiệm trong quá khứ vào trong bộ não con người, nó bao gồm ba giai đoạn cơ bản là nhận thức, gìn giữ và tái hiện. Sau hơn 1 tuổi, cùng với sự mở rộng về phạm vi hoạt động và sự tăng lên về đối tượng tiếp xúc, kinh nghiệm của trẻ ngày một phong phú hơn, trí nhớ cũng theo đó mà tăng lên. Điều này được thể hiện rõ ở thời gian kéo dài của quá trình duy trì tái nhận thức và sự xuất hiện của khả năng tái hiện. Quá trình xác nhận chính là để chỉ khả năng của bé sau khi đã nhận thức được sự vật, sự việc, sau một khoảng thời gian khi sự vật, sự việc này tái xuất hiện ngay lập tức đứa trẻ vẫn có thể nhận ra chúng. Còn khả năng tái hiện thì ở mức độ cao hơn so với khả năng tái nhận thức, tức là có những sự vật, sự việc đã được đứa trẻ nhận thức trong quá khứ nhưng sau một khoảng thời gian chúng lại tự tái hiện lại trong não bộ của bé mà không phải vì bé tận mắt nhìn thấy chúng. Ở giai đoạn 1 tuổi, bé chỉ có thể tái nhận thức được những sự vật, sự việc cách đó vài ngày, khi được 2 tuổi bé đã có thể tái nhận thức được những chuyện xảy ra trước đó mấy tuần lễ. Khi được 3 tuổi, bé có thể tái nhận thức những việc mà chúng cảm nhận cách đó hàng tháng trời. Vào giai đoạn này, khả năng tái hiện của bé bắt đầu phát triển rõ ràng hơn. Khi bé khoảng 2 tuổi, chúng ta có thể quan sát được biểu hiện của khả năng tái hiện ở bé: chẳng hạn khi bé đang chơi đùa với món đồ chơi nào đó, đột nhiên bé nghĩ tới người chị (bởi vì người chị trước kia đã từng chơi món đồ chơi này với bé và hiện tại người chị không có mặt ở nhà). Khi bé 2 tuổi, ban đầu bé chỉ có thể tái hiện được những chuyện xảy ra cách đó vài ngày, lên 3 tuổi bé tái hiện được những sự việc cách đó vài tuần lễ.