Rèn khả năng ghi nhớ cho trẻ

Rèn khả năng ghi nhớ cho trẻ, Trí nhớ lôgíc là phương pháp thông qua việc sắp xếp những đồ vật
Nếu trẻ nhớ một cách đơn thuần (như nhớ thơ bối đường) được coi là một hoạt động nhớ mang tính chuyên môn cao.
Trẻ trước tuổi đi học do sự phức tạp hoá của các hoạt động cùng với sự phát triển của hệ thống tín hiệu thứ hai, mà phạm vi trí nhớ được mở rộng ra. Trẻ trong giai đoạn này không chỉ nhớ dược những sự việc một cách gián tiếp mà còn có thể nhớ được sự việc một cách trực tiếp.
Sự phát triển trí nhớ của trẻ trong giai đoạn từ 4-6 tuổi chủ yếu được biểu hiện ở một số mặt sau:
Trí nhớ vô thức và trí nhớ có ý thức. Trẻ trước tuổi đi học và trẻ sơ sinh có trí nhớ mang tính vô thức rất lớn. Nếu trẻ gặp phải những chuyện vui, ấn tượng sâu sắc thì trẻ càng dễ nhớ. Nếu trẻ nhớ một cách đơn thuần (như nhớ thơ bối đường) được coi là một hoạt động nhớ mang tính chuyên môn cao, cách thức này sẽ rất khó khăn đối với trẻ trước tuổi đi học. Tuy nhiên khi trẻ đi học, khả năng nhớ có ý thức mới dần dần phát triển. Trí nhớ có ý thức là trí nhớ có mục đích, tự giác, nó không thể tách rời với hệ thống tín hiệu thứ hai, đồng thời nó cũng không thể tách rời với những yêu cầu, chỉ thị của người lớn đưa ra cho trẻ mà trẻ có thể nghe hiểu được. Ví dụ: nếu ta yêu cầu trẻ kể lại một câu chuyện, hoặc kể lại một sự việc nào đó xảy ra tối hôm trước, trẻ sẽ phải động não để nhớ được những sự việc xảy ra ngày hôm trước. Đây là một cách luyện trí nhớ rất hiệu quả, bởi để nhắc lại những sự việc đã qua trẻ phải suy nghĩ, tưởng tượng lại các sự việc một cách lôgic. Bởi vậy nếu muốn trẻ phát triển trí nhớ tốt sau này ngay từ bây giờ, cần thường xuyên yêu cầu trẻ nhắc lại những câu chuyện, lời dặn dò hôm trước, buộc trẻ phải tự rèn luyện ý thức trí nhớ của mình. Ngoài ra nếu trẻ được tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi, giải trí đặc sắc sẽ giúp trẻ mạnh mẽ, sống có hoài bão đồng thời có ý nghĩa tích cực đối với việc hình thành trí nhớ của trẻ.
Nhớ máy móc và nhớ lôgíc. Trí nhớ lôgíc là phương pháp thông qua việc sắp xếp những đồ vật mới với những đồ chơi trẻ đã sắp xếp theo trật tự, để từng đồ chơi rời rạc được xếp thành những hình khối như ý. Tuy nhiên trí nhớ của trẻ từ 4 – 6 tuổi có tính trực quan và tính hình tượng rất lớn nên thông thường khả năng nhớ lôgíc của trẻ lại rất kém. Trẻ đa phần chỉ có thể nhớ máy móc một số đặc trưng bên ngoài của đồ vật, sự vật.