Quy luật phát triển ngôn ngữ của trẻ từ 1 – 3 tuổi

Từ 1 – 1,5 tuổi là thời kỳ mà bé lý giải ngôn ngữ tích cực.
Nếu xem giai đoạn của trẻ trước 1 tuổi là “thời kỳ chuẩn bị ngôn ngữ”; thì giai đoạn 1 tuổi của bé là thời kỳ trẻ bắt đầu biết nói những từ có thể lý giải được. Chẳng hạn nếu có thể gọi được những từ đại loại như “ba”, “má”,… một cách có ý thức thì điều đó có nghĩa là bé đang bước sang giai đoạn phát triển ngôn ngữ.
Giai đoạn nói những câu với từ đơn lẻ. Từ 1 – 1,5 tuổi là thời kỳ mà bé lý giải ngôn ngữ tích cực. Ở giai đoạn này tuy những lờỉ mà bé chủ động nói ra không phải là nhiều nhưng khả năng lý giải ngôn ngữ của người lớn lại phát triển rất nhanh. Ban đầu, những lời nói của bé thường chỉ có một từ, bé sử dụng một từ để biểu thị ý nghĩa cho cả câu, loại câu này người ta gọi là câu với những từ đơn lẻ. Chẳng hạn, khi bé nói “bóng bóng” có nghĩa là bé đang muốn thể hiện mong muốn “tôi muốn một quả bóng”, tuy nhiên trong một hoàn cảnh khác cũng có thể bé muốn biểu đạt ý nghĩa “đây là quả bóng” hay “bóng lăn rồi”,… Cho nên, giai đoạn câu với những từ đơn lẻ chỉ là giai đoạn cấp thấp của thời kỳ phát triển ngôn ngữ.
Giai đoạn nói những câu theo hình thức điện báo. Từ 1,5 tuổi trở đi là thời kỳ hoạt động ngôn ngữ tích cực của bé. Từ giai đoạn nói rất ít phát triển sang giai đoạn nói rất nhiều và rất thích nói. Từ khoảng 1,5 – 2 tuổi, ở trẻ bắt đầu xuất hiện những câu nói gồm 2, 3 từ hợp thành, chẳng hạn “mẹ, giày” hoặc “búp bê, ngồi ngồi”,… Loại câu này tuy ý nghĩa biểu đạt rõ ràng hơn so với loại câu với những từ đơn lẻ nhưng hình thức biểu hiện của nó lại đứt đoạn, giản lược, kết cấu thiếu hoàn chỉnh và gần giống với văn bản theo kiểu điện báo nên người ta mới gọi nó là loại câu theo hình thức điện báo.
Giai đoạn nói những câu giản đơn. Cùng với giai đoạn phát âm những câu theo hình thức “điện báo”, bé bắt đầu có thể nói được những câu đơn giản có kết cấu tương đối hoàn chỉnh và không có tu sức ngữ. Chẳng hạn “anh ấy ngủ rồi” (Câu chủ vị), “Em gái đọc sách” (Câu vị ngữ tân ngữ). Lên 2,5 tuổi trẻ đã bắt đầu nói được những câu có tu sức ngữ giản đơn với số lượng nhất định, chẳng hạn “Hai con búp bê chơi trò xếp gỗ”, “Con phải lên lớp trên”. Khi bé 3 tuổi trẻ đã có thể sử dụng những tu sức ngữ tương đối phức tạp,