Nhận thức của bé

Trong giai đoạn này bé vẫn còn quá nhỏ để có thể nhận thức được những giá trị đạo đức đúng không?
Sau vài tháng bé sẽ bắt đầu có những khái niệm rõ ràng về “tốt” và “xấu” nhưng đến cuối giai đoạn này bé vẫn không hiểu được khái niệm “đúng” và “sai”. Cần nhớ rằng suy nghĩ của bé trong giai đoạn này rất duy kỷ nên những gì bé làm đều xuất phát từ nhu cầu và mong muốn của bé. Nói cách khác khái niệm “đạo đức” là những phần thưởng hay hình phạt mà bé tự mình trực tiếp cảm nhận được. Bé không bao giờ xem xét đến quyền lợi hay cảm nhận của người khác khi thực hiện các quyết định. Nếu bạn giám sát chặt chẽ các hành vi của bé, bạn có thể giúp bé kiểm soát những chiều hướng xấu.
Bé gần hai tuổi mới bắt đầu biết nói và hình như đã nói được những câu hoàn chỉnh. Điều này có gì bất thường không?
Hiện tượng này vẫn thường xảy ra rất thường xuyên mặc dù không có tính điển hình. Như đã nói ở trước, việc học ngôn ngữ của bé sẽ bắt đầu từ 6 – 24 tháng, tuy nhiên hầu hết các bé đều có thể hiểu hết các từ đơn từ 6 – 8 tháng. Mặc dù bé chưa thể nói nhưng kỹ năng về ngôn ngữ của bé vẫn phát triển. Do đó, khi bé bắt đầu biết nói và có thể nói ngay những câu phức tạp hơn những câu bé đã nói trước đó vài tháng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều này càng cho thấy các bật cha mẹ không nên cho rằng vào một thời điểm nhất định nào đó bé sẽ biết nói.
Khi bé đã bắt đầu nói nhiều tôi có thể nghĩ rằng khả năng hiểu các từ và khả năng sử dụng chúng sẽ phát triển gần như đồng bộ không?
Mặc dù khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ của bé phát triển rất nhanh trong giai đoạn này nhưng bạn không nên suy nghĩ rằng đó là một quá trình phát triển song song. Ngay cả khi ở cuối giai đoạn này khả năng nghe hiểu của bé vẫn phát triển hơn khả năng nói của bé. Bé phải mất vài năm mới có thể phát âm đúng các từ và nói những câu hoàn chỉnh. Nói chung, bé trong giai đoạn này sẽ nghe giỏi hơn nói. Trong giai đoạn này khả năng bắt chướt của bé cũng phát triển rất cao nên bé có thể nói những từ hoặc câu mà bạn không ngờ tới, mặc dù bé không hiểu rõ những gì mình đang nói. Do đó, nếu bé có nói những từ hay câu khiến bạn ngạc nhiên thì chúng chỉ là những từ hay câu mà bé bắt chướt khi nghe người khác nói.