Không nên kết hôn gần

Nếu đã lấy nhau rồi thì cũng cần phải tư vấn về gen trước khi có thai. Những đứa trẻ đã được sinh ra thì cần phải tăng cường kiểm tra định kỳ. Đứa con đầu đã bị mắc bệnh có tính gen di truyền thì cần phải đi khám bác sĩ xem có nên sinh đứa thứ hai hay không. Nếu như ôm mộng cầu may mà mạo hiểm sinh thêm đứa nữa thì phải nói rằng tỷ lệ phát bệnh về gen di truyền chắc chắn bao giờ cũng cao hơn những người bình thường rất nhiều. Bạn cũng đã thấy một số trường hợp cố sinh đã tự tạo cho mình gánh nặng như có cặp vợ chồng là anh chị em họ sinh được 3 đứa con, đứa nào đầu cũng bị dị dạng rất nhỏ, quanh năm chỉ biết nằm trên giường.
Cần phải tránh kết hôn có cùng huyết thống như vậy mới ngăn chặn được tỷ lệ phát bệnh gen di truyền, đồng thời như vậy sẽ nâng cao được chất lượng dân số của cả nước. Hiện nay trong luật hôn nhân cũng đã quy định “Những người có chung huyết thống và chung dòng máu trong ba đời không được kết hôn với nhau”.
Thai nhi thứ nhất bị bệnh di truyền, dự tính thai nhi thứ hai:
Thai nhi thứ nhất đã mắc bệnh di truyền, vậy muốn có thai lần thứ hai kết quả cần phải dự tính như thế nào? Đó là vấn đề mà các trung tâm tư vấn di truyền thường gặp phải,.
Trước hết cần phải tìm hiểu xem đó là bệnh mang tính di truyền loại nào; thứ hai tìm hiểu tình trạng sức khỏe của bố mẹ.
Bệnh di truyền tính trội của nhiễm sắc thể thường gặp.
Nếu bố hoặc mẹ có hợp tử hỗn tạp (trong một cặp gen chỉ có một gen mang tính bệnh lý) thì tỷ lệ con cái có khả năng mắc bệnh là 50%. Cả bố và mẹ đều mang hợp tử hỗn tạp thì tỷ lệ con cái có khả năng mắc bệnh là 75%. Bố hoặc mẹ có hợp tử thuần nhất (trong một cặp gen đều có gen mang tính bệnh lý) thì tỷ lệ con cái mắc bệnh là 100%.
Bệnh di truyền tính ẩn của nhiễm sắc thể thường gặp.
Bố mẹ đều có hợp tử hỗn tạp thì tỷ lệ thì tỷ lệ con cái có khả năng mắc bệnh là 25%. Bố hoặc mẹ là hợp tử hỗn tạp thì tỷ lệ con cái có khả năng mắc bệnh là 0, nhưng 100% đều mang mầm bệnh di truyền. Bố có hợp tử hỗn tạp và mẹ có hợp tử thuần nhất (hoặc ngược lại) thì trong số con cái sẽ có 50% là mắc bệnh và 50% là người có mang mầm bệnh di truyền. Nếu như bố mẹ đều mắc phải bệnh di truyền thì tỷ lệ con gái mắc bệnh là 100% và con trai là 50%.