Hình thành tri giác

Khi nào bé mới có thể nhớ những gì bé nghe thấy, nhìn thấy, hay xảy ra cho bé?
Sau sinh nhật lần thứ hai bé bắt đầu có thể nhớ nhiều hơn và lâu hơn những gì bé gặp phải. Mặc dù bé có thể nhớ các hình ảnh trong đầu ngay từ đầu giai đoạn này nhưng chúng rất yếu và chỉ kéo dài được một hai phút. Tuy nhiên, cuối giai đoạn này bạn có thể thấy bé có thể nhớ những hình ảnh trong nhiều ngày và thậm chí trong nhiều tháng nếu những hình ảnh đó gây ấn tượng mạnh với bé. Cần lưu ý thêm rằng trí nhớ của bé trong giai đoạn này mới chỉ là trí nhớ ngắn hạn, vì vậy bạn không nên đặt nhiều trong đợi vào bé trong phương diện này. Nói chung, trong giai đoạn này để nhớ hoàn toàn là khó đối với bé, vậy nên bé sẽ quên nhiều hơn là nhớ.
Bé có thể hiểu được những khái niệm “ngày mai” hay “sau này” không?
Khi bé được hai năm tuổi, bé sẽ hiểu được những khái niệm “ngày mai” cũng như “sau này” và có thể là cả những khái niệm “ngày hôm qua”, “trước đây” do trí nhớ và khả năng suy nghĩ tư duy của bé đã phát triển khá cao. Tuy nhiên, vẫn còn khá sớm để bé có thể sử dụng những từ ngữ này với nghĩa chính xác. Bạn cần biết rằng trong giai đoạn này việc ghi nhớ các hình ảnh trong đầu và sắp xếp chúng vẫn còn rất mới mẻ với bé. Bé cần nhiều thời gian mới có đủ khả năng để sắp xếp mọi thứ theo những mối quan hệ hợp lý. Do đó, lúc đầu những khái niệm “trước đây” và “sau này” chỉ có nghĩa là không phải bây giờ” và những khái niệm “ngày hôm qua” và “ngày mai” cũng chẳng có gì khác “trước đây” và “sau này” là mấy.
Vài điều cần biết về sự phát triển của bé
Các bật cha mẹ cần biết rằng sự phát triển của bé là một quá trình “chậm chạp và bức phá” chứ không phải sự biến chuyển đều đặn và suôn sẻ. Khi nhìn vào biểu đồ phát triển các bật cha mẹ dễ có ấn tượng sai về việc phát triển “bình thường” hay “trung bình”. Mặc dù trong giai đoạn này đa số các bé đều có điểm bắt đầu và điểm kết thúc gần như giống nhau nhưng tốc độ phát triển và cách phát triển của từng bé rất ít khi giống nhau. Cùng một thời điểm giống nhau nhưng ở bé này khả năng vận động phát triển hơn khả năng ngôn ngữ trong khi đó ở bé khác thì kỹ năng ngôn ngữ phát triển hơn khả năng vận động.