Bệnh di truyền

Được chia thành : Những căn bệnh nhiễm sắc thể thường. Như tổng hợp ba thể 21-; Bệnh về nhiễm sắc thể tính. Như vòi trứng phát triển không tốt, tức là nhiễm sắc thể của nữ giới là XX, nhưng ở căn bệnh này lại là XO, thiếu hẳn một nhiễm sắc thể X.
Bệnh gen đơn: Trong đó được chia thành: Bệnh di truyền tính ẩn của nhiễm sắc thể thường; Bệnh di truyền tính trội của nhiễm sắc thể thường; Bệnh di truyền dây truyền tính X.
Bệnh gen di truyền kép: Do một cặp hoặc hai cặp gen bệnh trở lên tác động nên được gọi là bệnh gen di truyền kép. Tuy tác dụng gen gây bệnh của mỗi cặp không lớn nhưng khi các cặp gen bệnh đó tích lũy lại thì tác động lại không nhỏ chút nào. Bệnh di truyền của gen kép này cũng bị ảnh hưởng của các nhân tố di truyền và môi trường xấu. Các căn bệnh di truyền gen kép như hở hàm ếch, sứt môi, tim bẩm sinh, động kinh…
Mối nguy hại của những cuộc hôn nhân cùng huyết thống: Tại một số vùng hẻo lánh vẫn còn tồn tại tập tục cổ hủ là người trong gia tộc kết hôn với nhau, họ cho rằng như vậy thì mối quan hệ sẽ càng thân thiết hơn. Thực ra những cuộc hôn nhân này gây ra một mối nguy hại rất lớn, chủ yếu là tăng cơ hội để các căn bệnh di truyền phát triển cho các thế hệ sau.
Có thể có rất nhiều người mang trong mình những gen của mầm bệnh di truyền nhưng không thể hiện ra, đó là những người mang bệnh di truyền tính ẩn; nếu như họ lấy người có cùng huyết thống, người mang họ hàng mang gen bệnh di truyền thì con cái của họ sẽ thể hiện rõ những bệnh di truyền mang tính ẩn của bố mẹ, về lâm sàng thì đó là bệnh tật. Như vậy thì cơ hội bệnh di truyền sẽ bị tăng rất cao; nếu họ lấy người không cùng huyết thống (cơ hội để cùng mang gen bệnh di truyền rất hiếm), vậy thì con cái họ cũng sẽ hiếm bị mắc bệnh di truyền. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong của trẻ ở những người có cùng huyết thống lấy nhau cao hơn 3 lần so với những người không cùng huyết thống, tỷ lệ phát bệnh có tính gen di truyền của con cháu những người kết hôn cùng huyết thống sẽ cao gấp 150 lần so với con cháu của những người không cùng huyết thống lấy nhau.
Vậy thế nào là kết hôn có cùng huyết thống ? Có cùng huyết thống tức là có cùng chung một dòng máu trực hệ (bố mẹ và con cái, ông bà nội với cháu nội, ông bà ngoại với cháu ngoại) và chung một dòng máu liên quan trong ba đời (anh chị em ruột, anh chị em họ, cô, dì, chú, bác…).