Bệnh di truyền tính ẩn dây chuyền về giới tính X

Nếu mẹ là người mang mầm bệnh di truyền, bố là người bình thường thì tỷ lệ con trai có khả năng mắc bệnh là 50%, tỷ lệ con gái có khả năng mắc bệnh là 50%. Nếu bố là người mang mầm bệnh di truyền, mẹ là người bình thường thì con gái sẽ là người mang mầm bệnh còn con trai là những người bình thường. Nếu bố là người mắc bệnh, mẹ là người mang mầm bệnh thì con gái mắc bệnh 50%, 50% mang mầm bệnh; con trai mắc bệnh 50% và 50% là người bình thường.
Bệnh nhiễm sắc thể.
Thường thì tỷ lệ tái mắc bệnh của con cái cũng giống như những người bình thường. Nhưng có một số căn bệnh nhiễm sắc thể do bản thân bố mẹ có những căn bệnh nhiễm sắc thể lạ nên cần phải suy đoán căn cứ vào tình hình nhiễm sắc thể của bố mẹ.
Bệnh di truyền gen kép.
Cần phải tính toán theo độ di truyền và tỷ lệ mắc bệnh của từng căn bệnh trong quần thể.
Phần trên đã đề cập đến tỷ lệ con cái có khả năng mắc bệnh là 25%, 50% và 75%; đó là “chỉnh thể”. Như tỷ lệ mắc bệnh trong con cái của một căn bệnh là 25% thì thai nhi thứ nhất là người mắc bệnh nhưng không có nghĩa là thai nhi thứ hai có thể đảm bảo là người bình thường, mà vấn đề ở đây là tỷ lệ khả năng mắc bệnh của thai nhi thứ hai vẫn là 25%.
Cho dù là căn bệnh di truyền nào thì con cái của những người có cùng huyết thống sẽ bị mắc bệnh mang tính di truyền nhiều hơn so với những người bình thường hàng trăm lần. Do vậy cần phải sống theo pháp luật, thực hiện tốt “Luật hôn nhân và gia đình”.
Trí thông minh và di truyền.
Chúng ta hay thấy trong một gia đình thì có đứa con giống bố, có đứa thì giống mẹ, cũng có con cái của hai chị em gái (chị em họ) có đôi mắt rất giống nhau, đó là di truyền. Gen di truyền của bố mẹ sẽ được truyền cho đời sau nhiều gen di truyền đặc trưng, để cho thế hệ sau đều có những đặc trưng di truyền của bố mẹ. Đó chỉ là di truyền về diện mạo vậy còn trí thông minh có được di truyền lại hay không hay là do hoàn cảnh sau này tác động lên? Đây là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
Trong một gia đình, bố hoặc mẹ có trí thông minh kém thì tỷ lệ con cái họ sinh ra có trí thông minh kém cao hơn những đứa con của những bố mẹ có trí thông minh tương đương nhau; cũng như vậy, bố mẹ đều là người có trí thông minh kém thì tỷ lệ con cái có trí thông minh kém còn cao hơn nhiều. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa trí thông minh và di truyền .