Bắt đầu học nói

Khi bé đi nhà trẻ, sau khi lên lớp lớn, trẻ đã biết kể lại nội dung của các câu chuyện, hát lại những bài hát cô dạy.
Bắt đầu từ danh từ đến động từ, hình dung từ, phó từ… Ví dụ như mới đầu trẻ học tên của các đồ vật: bánh, bàn, kẹo, hoa,… sau đó là các câu đơn giản như: mẹ về, ra ngoài, bố đi… để thể hiện ý bé muốn nói. Khi bé đi nhà trẻ, sau khi lên lớp lớn, trẻ đã biết kể lại nội dung của các câu chuyện, hát lại những bài hát cô dạy… về mặt vận động, trẻ dần học các loại vận động khó như chạy, nhảy,… học cách cầm bút vẽ, viết chữ. Bởi vậy, lúc này trẻ đã kết hợp trí nhớ vận động và trí nhớ ngôn ngữ, đã học được các kỹ xảo và kỹ năng, thông qua học các sự vật cụ thể và tham gia các hoạt động giúp trẻ tăng cường trí nhớ, củng cố những gì đã học được.
Sau khi trẻ đi học, học tập các tri thức văn hoá, khoa học xã hội ừở thành nhiệm vụ chính của trề. Ở năm đầu tiên tiểu học, việc học tập của trẻ còn là phương thức tư duy hình tượng cụ thể, do đó giáo viên cần chỉ dạy thật cụ thể cho trẻ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa mắt và tay là vân đề mâu chốt của việc học tập, việc học tập lúc này vẫn là sự kết hợp của trí nhớ vận động và ngôn ngữ, nhưng tính ý thức của trí nhớ đã bắt đầu phát triển, thời gian nhớ của trẻ cũng dài hơn, cứ như vậy trẻ dần dần tích luỹ tri thức. Đến năm cuối của bậc tiểu học, trẻ đã biết lợi dụng trí nhớ ngôn ngữ để tăng cường tư duy logic trừu tượng, học tập những kiến thức phức tạp hơn, và phát triển tuần tự từ tiệm tiến và đi vào chiều sâu.
Khả năng tưởng tượng phong phú.
Tưởng tượng là biểu tượng trong não người, thông qua tổ chức và cải tạo sản sinh ra những quá trình tâm lý của biểu tượng mới.
Ngay từ khi còn nhỏ trẻ đã có khả năng tưởng tượng phong phú. Khi đọc các tác phẩm văn học chúng thường nhờ vào khả năng tưởng tượng để lý giải nguyên nhân. Khi học toán, trẻ lại dựa vào khả năng tưởng tượng về không gian linh hoạt, chính xác (số lượng, hình dạng..). Khi học tập những kiến thức thường thức tự nhiên trẻ dựa vào sự tưởng tượng phong phú để lý giải những hiên tượng tự nhiên.
Khả năng tưởng tượng của trẻ nhỏ cố mấy đặc điểm sau:
Tưởng tượng của trẻ là tưởng tượng có ý thức, có mục đích. Ví dụ như khi đọc bài, trẻ sẽ có sự tường thuật mang tính hệ thống, sinh động, diễn cảm; Khi làm văn, trẻ sẽ dựa vào chủ đề để có những cấu tứ liên quan.