Category «Trang phục cho trẻ»

Quần áo

Tuy thế mùa nào cũng cần quấn kín bụng bé. Và khi bé ngủ, nhất thiết phải thay quần áo mỏng, nhẹ, rộng rãi. Răng Tháng thứ chín, bé đã mọc được hai răng cửa bên hàm trên, cũng có thể mọc thêm hai răng cửa bên hàm dưới trước khi đầy tuổi tôi. Các …